Rugaciunea de joi

30 aprilie 2009

flowers glitters
 

 RUG?CIUNEA DE JOI

Doamne Iisuse Hristoase, Fiule ?i Cuvântul lui Dumnezeu Tat?l, care în ziua de ast?zi ai luat Cina cea de pe urm?, cu ucenicii T?i, ?i cu mare umilin?? ai sp?lat picioarele lor, ?i ale ucenicului care Te-a vândut! Apoi, luând pâine ?i vin în mâinile Tale Cele Sfinte ?i binecuvântându-le cu puterea Ta cea Dumnezeiasc?, le-ai f?cut însu?i Trupul ?i Sângele T?u, cu care i-ai împ?rt??it zicând: ‘Lua?i, mânca?i ?i be?i, c? acestea sânt Trupul ?i Sângele Meu, pentru ca s? se ierte p?catele voastre.’ Cela ce tot în ziua aceasta Te-ai în?l?at la cer ?i ai ?ezut de-a dreapta lui Dumnezeu, Tat?lui T?u, s? împ?r??esti împreun? cu El în veci, ca Unul-N?scut Fiul S?u preaiubit.
Rogu-Te deci, pentru rug?ciunile ucenicilor T?i, iart? p?catele noastre, ale tuturor, ale celor vii ?i ale celor r?posa?i. D?-mi, Doamne, lacrimi fierbin?i, ca s?-mi plâng p?catele. Darul Tau cel cur??itor, care a sp?lat picioarele ucenicilor T?i, s? spele ?i s? cur??easc? inima ?i sufletul meu, ca a?a, cu vrednicie, cu cur??ie ?i cu umilin?? s? m? împ?rt??esc cu Sfintele Tale Taine, acum ?i în timpul mor?ii mele, iar în ora desp?r?irii mele, cu bucurie s? se suie sufletul meu la Tine, f?r? de nici o fric?, întrebare sau împiedicare s? trec v?mile v?zduhului, intrând în m?rirea Ta cea cereasc?. Ajut?-mi, Doamne, ca s? Te m?resc în veci, s? m? închin Numelui T?u Celui Sfânt. Amin.

 

Tags:Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X